Her er mitt sommer atelier
i Eiganes kolonihage.

Her kan jeg skape min egen billedverden med planter og farger. På fotoet er det kveldsolen
som siver inn gjennom trærne. Valmuene er på sitt fineste i midten av juni.

Kjell M. Søylands nettsted